Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            

                                        Bozkır hakkında                                                                                         

           Bozkır Orta Anadolu da Konya ilinin bir ilçesidir. 37 ve 38 derece enlem; 32 ve 33 derece boylam daireleri arasındadır. Rakımı 1140 metre yüzölçümü 1949kilometre karedir.

Bozkır ilçesi bağ, bahçe ,çam ağaçları ve yeşilliklerle doludur. Bozkır ismini , eskiden Bozkır'a bağlı bir kasaba olan  şu anda ilçelik statüsüne kavuşturulduğu için 1991 yılında ayrılan Yalıhüyük(Yağlıyük) civarındaki  Bidana çiftliğin de yaşayan ''Bozkır beyinden'' almıştır.                                                                                                             

         Milattan önce İSAURİA bölgesi'nin başkenti olan Bozkır ; İsauria Vetus(Eski İsauria), İsauria Nova(Yeni İsauria), Trismaden ve Leontopolis (arslanlar kenti) gibi isimlendirmelerle Galatyalılar, İsaurialılar, Romalılar ve Bizanslılar zamanında önemini muhafaza ederek , milattan sonra 1100 yıllarına kadar bu egemenliklerin tesiri altında kalmıştır.                                                                                                                       

        Bozkır'ın Türk-islam kültürü'nün tesiri altına girmesi ile Selçuklular, Karamanoğul-

ları ve Osmanlılar Cumhuriyetimizin ilanına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. 

Selçuklular devrinden kalma tarihi kemer köprüler, Osmanlı dönemine ait camileri ve çeşmeleri görülmeye değer şaheserlerdir.

        Osmanlılar döneminde, Milattan sonra 1740'lı yıllarda Üçpınarlıların şimdiki yaylası olan Tufan Deresi yaylası civarında altın, gümüş, simri kurşun madenlerinin baş ustasının adı, "Ser-i Üstad" olması sebebiyle, Bozkır bir süre"Serü Üstad"veya "Siristat"olarak anılmıştır. Bu isim halkımız arasında hala kullanılmaktadır.

        Bozkır, yurdumuzun kuzeyinde bulunan Karadeniz bölgesi ile, ülkemizin doğusunda bulunan Doğu Anadolu bölgesini, Akdeniz bölgesine bağlayan önemli bir geçiş noktasında olması nedeniyle, sebebi ile oldukça önem arz etmektedir. Antalya ili'ne bağlı Manavgat ilçesine Devlet Karayolu kısa zamanda bağlanacaktır.  

         Bozkır ilçesinin ortasından akan ve Bozkır'a can veren" Çarşamba çayı" sayesinde hayat bulmuştur.

                Bozkır; tarihi ve turistik eserleri, maddi ve manevi kültür unsurları ile bir kültür ocağıdır.

          Bozkırda her cuma günü büyük bir pazar kurulur. Bu pazara çevre il, ilçe kasaba ve köylerden alıcı satıcılar gelir. Bu yüzden Bozkır, cuma günleri olağan üstü hareketlidir.

           Bozkır ilçesine bağlı olarak dokuz kasaba, kırkbir köy bağlı bulunmaktadır.