Make your own free website on Tripod.com

   Coğrafi konum ve iklimi                                                                                          

          İlçenin kuzeyinde Çumra ve Akören, güneyinde Hadim ve Antalya , doğusunda Güneysınır, batısında Ahırlı ilçeleriyle çevrilmiştir. Güney bölgelerinde Toroslar'ın en yüksek kısmı bulunmaktadır. Tarım arazisi genellikle kuzey , kuzeybatı ve doğu bölgelerindedir. İlçe arazisini ardıç, karaçam, köknar ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlar ve taşlık araziler oluşturmaktadır.                                                                  

       Çarşamba çayı ilçe sınırları içinden doğarak Çumra ilçesi sınırlarına kadar ulaşarakApa barajına dökülür. İlçenin akarsularından olan Göksu'nun bir kolu olan Gökdere , Hadim ilçesi hudutları içinden doğar. Dereiçi -Söğüt-Hisarlık ve Hamzalar kasabalarının arazilerinden tekrar Hadim ilçesi sınırları içine girer.                                        

      Beyşehir gölünün tahliye kanalı olarak yapılan Beyşehir kanalı Apa barajını besleyerek Konya ovasının bir kısmının sulanmasına yarar. İlçenin batı kesiminde Suğla  

gölü bulunur. Göl arazisi Ahırlı ve Yalıhüyük sınırları içindedir. 61.100 dönümdür. Göl güneyindeki Toros'lardan inen kuvvetli yağışlarla beslenmektedir. Yağışların az olduğu yıllarda , göl suyu çekilmekte ve göl sahasında ekim yapılabilmektedir.                              

     Toroslar'ın Yıldız dağı eteklerinde 200-300 dekarlık krater gölü bulunmaktadır. Adı Dipsiz Göldür.                                                                                                                            

       İklimi kışlar kısmen ılık, kısmen sert ve yağışlı , ilkbahar ılık ve yağışlı , yazlar sıcak ve kurak , sonbahar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık yağış miktarı metrekareye 500kg

civarındadır. İç Anadolu ve Akdeniz iklimleri arasında geçit bir iklim taşır.